uppkopplad Sociologi för sjuksköterskor pdf

uppkopplad Sociologi för sjuksköterskor pdf

Sociologi för sjuksköterskor

  • Siffra: 139787808951562
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.5/5 (Votes: 3316)
  • Paperback : 166 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Sociologi för sjuksköterskor ger en introduktion till sociologiska och socialantropologiska begrepp, teorier och fenomen som är relevanta för sjuksköterskor. Genom olika exempel belyser författaren hur dessa kunskaper kan implementeras i mötet med patienter och brukare.

Boken inleds med en introduktion till samhällsvetenskapliga ämnen och belyser olika sätt att förstå sjukdom. Författaren beskriver också olika sociologiska teorier och centrala begrepp såsom identitet, roll, makt, vanmakt och motmakt. Avslutningsvis belyses några av de förändringar som ägt rum inom hälso- och sjukvården och vilka framtida utmaningar som väntar oss. I ett sådant perspektiv blir innovation och nytänkande framträdande. För att lösa de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, samt öka kvaliteten på tjänsterna och patientsäkerheten, är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal förmår tänka innovativt och kan implementera nya lösningar.
Sociologi för sjuksköterskor vänder sig till blivande och redan yrkesverksamma sjuksköterskor.

Relaterade böcker