Hedonismen och dess kritiker pdf

 Hedonismen och dess kritiker pdf

Hedonismen och dess kritiker

  • Siffra: 137254556328635
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.5/5 (Votes: 4134)
  • Paperback : 122 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Hedonismen är den utilitaristiska etikens klassiska form och den går ut på att maximera njutning och minimera lidande. I denna bok introducerar J. Mikael Olsson den hedonistiska moralfilosofin och bemöter den kritik som riktats mot hedonismen genom åren. Boken kan med fördel användas inom ramen för kurser i filosofi, men också den filosofiintresserade allmänheten bör finna framställningen lättillgänglig.

J. Mikael Olsson är fil.dr. i statsvetenskap, med politisk filosofi som särskilt forskningsintresse. Han disputerade vid Stockholms universitet 2015 på avhandlingen "Austrian Economics as Political Philosophy".

Relaterade böcker